Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diner
diner
['dainə]
danh từ
người dự bữa ăn, người dự tiệc
toa ăn trên xe lửa
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền


/'dainə/

danh từ
người dự bữa ăn, người dự tiệc
toa ăn (trên xe lửa)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quán ăn rẻ tiền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "diner"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.