Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dimmer
danh từ
dụng cụ chỉnh độ sáng của đèn điệndimmer
['dimə(r)]
danh từ
dụng cụ chỉnh độ sáng của đèn điện


Related search result for "dimmer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.