Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dime store
dime+store
['daimstɔ:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng bán đồ rẻ tiền


/'daimstɔ:/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng bán đồ rẻ tiền

Related search result for "dime store"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.