Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dilapidate
dilapidate
[di'læpideit]
ngoại động từ
làm hư nát, làm đổ nát (nhà...); làm sứt càng gãy gọng (đồ đạc); làm xác xơ (quần áo...)
phung phí (của cải)


/di'læpideit/

ngoại động từ
làm hư nát, làm đổ nát (nhà...); làm long tay gãy ngõng (đồ đạc); làm xác xơ (quần áo...)
phung phí (của cải)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dilapidate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.