Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dight
dight
[dait]
ngoại động từ (từ cổ,nghĩa cổ) (thường) chỉ động tính từ quá khứ
trang điểm, trang sức, mặc (quần áo đẹp) cho
to be dight with (in) diamond
trang sức bằng kim cương
chuẩn bị


/dait/

ngoại động từ (từ cổ,nghĩa cổ) ((thường) chỉ động tính từ quá khứ
trang điểm, trang sức, mặc (quần áo đẹp) cho
to be dight with (in) diamond trang sức bằng kim cương
chuẩn bị

Related search result for "dight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.