Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dichromatic
dichromatic
[,daikrou'mætik]
tính từ
có hai sắc, có hai màu gốccó lưỡng sắc

/,daikrou'mætik/

tính từ
có hai sắc, có hai màu gốc

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.