Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond-point
diamond-point
['daiəməndpɔint]
danh từ
dao khắc có gắn kim cương
((thường) số nhiều) (như) diamond-crossing


/'daiəməndpɔint/

danh từ
dao khắc có gắn kim cương
((thường) số nhiều) (như) diamond-crossing

Related search result for "diamond-point"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.