Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond-drill
diamond-drill
['daiəmənd'dril]
danh từ
khoan có mũi kim cương


/'daiəmənd'dril/

danh từ
khoan có mũi kim cương

Related search result for "diamond-drill"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.