Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
diamond wedding
diamond+wedding
['daiəmənd'wediη]
danh từ
lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới, đám cưới kim cương


/'daiəmənd'wediɳ/

danh từ
lễ kỷ niệm 60 năm ngày cưới

Related search result for "diamond wedding"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.