Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dial-telephone
dial-telephone
['daiəl'telifoun]
danh từ
điện thoại quay số


/'daiəl'telifoun/

danh từ
điện thoại tự động

Related search result for "dial-telephone"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.