Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
diverb
to move to leave behind; to crush with feet by rubbing

[di]
động từ
to move, move somewhere else; transfer somewhere else
to leave behind; to crush with feet by rubbing; trample
munia; lonchuraGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.