Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
devil's bones
devil's+bones
['devlzbounz]
danh từ
(thông tục) quân súc sắc


/'devlzbounz/

danh từ
(thông tục) quân súc sắc


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.