Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deviant
danh từ
kẻ lầm đường lạc lốideviant
['di:viənt]
danh từ
(nghĩa bóng) kẻ lầm đường lạc lối


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deviant"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.