Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
developer
developer
[di'veləpə]
danh từ
(nhiếp ảnh) thuốc tráng phim
(tin học) chuyên viên thiết kế(Tech) máy rửa phim; thuốc rửa phim; người khai triển một sản phẩm

/di'veləpə/

danh từ
(nhiếp ảnh) người rửa ảnh; thuốc rửa ảnh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.