Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deuced
deuced
[dju:st]
tính từ & phó từ
rầy rà, rắc rối, gay go, phiền phức; quá đỗi, quá chừng
I am in a deuced funk
tôi sợ hãi quá chừng, tôi sợ hãi chết khiếp
I'm in a deuced hurry
tôi vội lắm


/dju:st/

tính từ & phó từ
rầy rà, rắc rối, gay go, phiền phức; quá đỗi, quá chừng
I am in a deuced funk tôi sợ hãi quá chừng, tôi sợ hãi chết khiếp
I'm in a deuced hurry tôi vội lắm

Related search result for "deuced"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.