Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
detachedness
detachedness
[di'tæt∫tnis]
danh từ
tính riêng biệt, tính tách rời
sự không lệ thuộc; sự vô tư; sự không thiên kiến


/di'tætʃtnis/

danh từ
tính riêng biệt, tính tách rời
sự không lệ thuộc; sự vô tư; sự không thiên kiến


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.