Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
desirous
desirous
[di'zaiərəs]
tính từ
thèm muốn; ước ao, khát khao, mơ ước
to be desirous of doing something
khát khao làm việc gì


/di'zaiərəs/

tính từ
thèm muốn; ước ao, khát khao, mơ ước
to be desirous of doing something khát khao làm việc gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "desirous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.