Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
derailment
derailment
[di'reilmənt]
danh từ
sự trật bánh (xe lửa...)


/di'reilmənt/

danh từ
sự trật bánh (xe lửa...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.