Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deplorably
phó từ
đáng trách, đáng chỉ tríchdeplorably
[di'plɔ:rəbli]
phó từ
đáng trách, đáng chỉ tríchGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.