Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demure
demure
[di'mjuə]
tính từ
nghiêm trang, từ tốn; kín đáo
làm ra vẻ nghiêm trang; màu mè làm ra vẻ kín đáo; e lệ, bẽn lẽn


/di'mjuə/

tính từ
nghiêm trang, từ tốn; kín đáo
làm ra vẻ nghiêm trang; màu mè làm ra vẻ kín đáo; e lệ, bẽn lẽn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "demure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.