Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
demisemiquaver
demisemiquaver
['demisemi,kweivə]
danh từ
(âm nhạc) nốt móc ba


/'demisemi,kweivə/

danh từ
(âm nhạc) nốt móc ba


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.