Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delectus
delectus
[di'lektəs]
danh từ
sách trích giảng (gồm những đoạn văn trích)


/di'lektəs/

danh từ
sách trích giảng (gồm những đoạn văn trích)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.