Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
delectable
delectable
[di'lektəbl]
tính từ
ngon lành, thú vị, khoái trá


/di'lektəbl/

tính từ
ngon lành, thú vị, khoái trá

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.