Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deism
deism
['di:izm]
danh từ
thần thánh


/'di:izm/

danh từ
thần thánh

Related search result for "deism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.