Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deflower
deflower
[di:'flauə]
ngoại động từ
làm rụng hoa, ngắt hết hoa
phá trinh; cưỡng dâm


/di:'flauə/

ngoại động từ
làm rụng hoa, ngắt hết hoa
phá trinh; cưỡng dâm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "deflower"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.