Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deep-felt
deep-felt
['di:p'felt]
tính từ
được cảm nhận sâu sắc


/'di:p'felt/

tính từ
cảm thấy một cách sâu sắc

Related search result for "deep-felt"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.