Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
deed of conveyance


    Chuyên ngành kinh tế
giấy chuyển nhượng
giấy chuyển nhượng quyền sở hữu
giấy chuyển quyền sở hữu
giấy sang tên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.