Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decorator
decorator
['dekəreitə]
danh từ
người trang trí; người làm nghề trang trí (nhà cửa...)


/'dekəreitə/

danh từ
người trang trí; người làm nghề trang trí (nhà cửa...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decorator"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.