Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
decode
decode
['di:'koud]
ngoại động từ
đọc (mật mã), giải (mã)(Tech) giải mã


đọc mật mã, giải mã

/'di:'koud/

ngoại động từ
đọc (mật mã), giải (mã)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "decode"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.