Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
de-icer
de-icer
['di:'aisə]
danh từ
(hàng không) thiết bị phòng băng; chất phòng băng (trên cánh máy bay)


/'di:'aisə/

danh từ
(hàng không) thiết bị phòng băng; chất phòng băng (trên cánh máy bay)

Related search result for "de-icer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.