Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
day-lily
day-lily
['dei,lili]
danh từ
(thực vật học) cây hoa hiên


/'dei,lili/

danh từ
(thực vật học) cây hoa hiên

Related search result for "day-lily"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.