Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
day-dream


/'deidri:m/

danh từ
sự mơ mộng, sự mơ màng
mộng tưởng hão huyền

Related search result for "day-dream"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.