Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
davy lamp
davy+lamp
['deivi'læmp]
danh từ
đèn Đa-vi (đèn an toàn cho thợ mỏ)


/'deivi'læmp/

danh từ
đền Đa-vi (đèn an toàn cho thợ mỏ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "davy lamp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.