Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
darksome
darksome
['dɑ:ksəm]
tính từ
(thơ ca) tối tăm, mù mịt


/'dɑ:ksəm/

tính từ
(thơ ca) tối tăm, mù mịt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.