Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
danh nghĩanoun
name; title
lấy danh nghĩa gì? By what right

[danh nghĩa]
title
Lấy danh nghĩa gì?
In what capacity?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.