Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dandy-cart
dandy-cart
['dændikɑ:t]
danh từ
xe bán sữa lưu động


/'dændikɑ:t/

danh từ
xe (đẩy đi) bán sữa

Related search result for "dandy-cart"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.