Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dampen
dampen
['dæmpən]
ngoại động từ
làm nản chí, làm nản lòng, làm mất vui, làm cụt hứng
làm ẩm, làm ướt
nội động từ
bị ẩm, bị ướt; thấm ẩm, thấm ướt


/'dæmpən/

ngoại động từ
làm nản chí, làm nản lòng, làm mất vui, làm cụt hứng
làm ẩm, làm ướt

nội động từ
bị ẩm, bị ướt; thấm ẩm, thấm ướt

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.