Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dame


/deim/

danh từ

phu nhân (bá tước, nam tước...)

viên quản lý nhà ký túc trường I-tơn (Anh)

(từ cổ,nghĩa cổ) bà; người đàn bà đứng tuổi


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "dame"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.