Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
da thịtnoun
skin and flesh

[da thịt]
danh từ.
skin and flesh, flesh
màu da thịt
flesh colour, carnationGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.