Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
da mồinoun
wrinkled skin
tóc bạc da mồi having white hair and wrinkled skin

[da mồi]
danh từ.
wrinkled skin.; scaly skin; skin scaled with age
tóc bạc da mồi
having white hair and wrinkled skin
da mồi tóc sương
very old, agedGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.