Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
dưỡng thần


[dưỡng thần]
(cũ) Preserve [the lucidity of] one's mind.(cũ) Preserve [the lucidity of] one's mind


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.