Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cyclicity
cyclicity
[sai'klisiti]
danh từ
tính chất chu kỳ


/sai'klisiti/

danh từ
tính chất chu kỳ

Related search result for "cyclicity"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.