Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
custodian
custodian
[kʌs'toudjən]
danh từ
người trông coi, người chăm sóc, người canh giữ(Tech) người bảo quản (máy điện toán và dữ kiện); tổ chức bảo quản (máy điện toán và dữ kiện)

/kʌs'toudjən/

danh từ
người trông coi, người chăm sóc, người canh giữ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.