Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
curtailment
curtailment
[kə:'teilmənt]
danh từ
sự cắt xén, sự cắt bớt, sự rút ngắn
sự tước đisự rút ngắn
c. of sampling sự rút ngắn, việc lấy mẫu

/kə:'teilmənt/

danh từ
sự cắt xén, sự cắt bớt, sự rút ngắn
sự tước đi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.