Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cure

cure
[kjuə]
danh từ
sự chữa bệnh; sự điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian)
his cure took six weeks
việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
the hot water cure
đợt điều trị tắm nóng
the doctor cannot guarantee a cure
thầy thuốc không thể cam đoan chữa khỏi bệnh
(cure for something) thuốc để trị một chứng bệnh nào đó; phương thuốc; liều thuốc
a good cure for chilblains
một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
is there a certain cure for AIDS?
có thuốc nào chữa được bệnh xiđa hay chưa?
is bureaucracy a disease with no known cure?
phải chăng quan liêu là căn bệnh chưa có thuốc chữa?
she has tried all sorts of cures, but without success
bà ấy đã dùng thứ đủ loại thuốc, nhưng vẫn không khỏi
sự lưu hoá (cao su)
(tôn giáo) bổn phận của thầy tu; thánh chức
the cure of souls
sự cứu rỗi linh hồn
to obtain/resign a cure
đạt được/từ bỏ thánh chức
ngoại động từ
(to cure somebody of something) chữa cho khỏi bệnh
to cure a patient
điều trị một người bệnh
to cure somebody of diabetes
chữa cho ai khỏi bệnh tiểu đường
this illness cannot be cured easily
bệnh này không dễ chữa
(nghĩa bóng) khắc phục; chữa (thói hư tật xấu...)
to cure laziness
chữa thói lười biếng
xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô)
lưu hoá (cao su)


/kjuə/

danh từ
cách chữa bệnh, cách điều trị; việc chữa bệnh, việc điều trị; đợt chữa bệnh (bằng cách ăn uống cái gì... liên tục trong một thời gian)
his cure took six weeks việc điều trị của anh ta mất sáu tuần lễ
the hot water cure đợt chữa tắm nóng
thuốc, phương thuốc
a good cure for chilblains một phương thuốc tốt để chữa cước nẻ
sự lưu hoá (cao su)
(tôn giáo) thánh chức

ngoại động từ
chữa bênh, điều trị
to cure a patient điều trị một người bệnh
(nghĩa bóng) chữa (thói xấu, tật xấu)
to cure laziness chữa bệnh lười biếng
xử lý để có thể để lâu (bằng cách ướp muối, xông khói, phơi khô)
lưu hoá (cao su)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.