Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
cross-tile indexing


Lĩnh vực: toán & tin
cross-tile indexing
Giải thích VN: Là phương pháp được dùng để chỉ số hóa các đối tượng vắt ngang qua biên giới tile. Các đối tượng ngang qua đường biên giới được lưu như một hoặc nhiều đối tượng trong mỗi tile thay cho một đối tượng đơn nhất.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.