Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crew-cut
crew-cut
['kru:kʌt]
danh từ
kiểu tóc húi cua (đàn ông)


/'kru:kʌt/

danh từ
kiểu tóc húi cua (đàn ông)

Related search result for "crew-cut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.