Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crescendo
crescendo
[kri'∫endou]
phó từ & tính từ
(âm nhạc) mạnh dần
(nghĩa bóng) tới đỉnh cao
danh từ
(âm nhạc) sự mạnh dần
(nghĩa bóng) sự tới đỉnh cao


/kri'ʃendou/

phó từ & tính từ
(âm nhạc) mạnh dần
(nghĩa bóng) tới đỉnh cao

danh từ
(âm nhạc) sự mạnh dần
(nghĩa bóng) sự tới đỉnh cao

Related search result for "crescendo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.