Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crappy
tính từ
dở, không hấp dẫncrappy
['kræpi]
tính từ
dở, không hấp dẫn

[crappy]
saying && slang
poor quality, junky, shabby
What a crappy camera! Look at these terrible pictures!Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.