Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crackling
crackling
['krækliη]
danh từ
(như) crackle
da lợn quay giòn


/'krækliɳ/

danh từ
(như) crackle
bị giòn (thịt lợn quay)

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.